MODUŁ VNX-C ZGODNY Z SIŁOWNIKIEM OKNA VELUX® KMG100K

Moduł VNX-C, zgodny z napędem VELUX® KMG100K, umożliwia proste podłączenie napędu do  systemów inteligentnego budynku (np.  KNX , LCN, LOXONE, MODBUS)

Opracowany przez nas zamiennik modułu zgodny z napędem VELUX® KMG100K umożliwia proste włączenie go w projektowany system inteligentnego budownictwa.

Sterowanie opracowanym przez nas modułem jest bardzo proste i odbywa się za pomocą jednej pary przewodów. Zależnie od przyłożonej polaryzacji zasilania moduł VNX-C zamyka lub otwiera okno. Ruch napędu jest cały czas nadzorowany przez moduł, który po wykryciu pozycji krańcowej automatycznie wyłącza napęd. Ten wariant rozwiązania umożliwia zintegrowanie z dowolnie wybranym systemem inteligentnego budownictwa - nasz moduł sprawdził się już w takich systemach jak KNX, LCN czy Loxone lub MODBUS.

Kliknij tutaj, by przejść na stronę sklepu online.

Jeśli jesteś zainteresowany działaniem modułu, zapraszamy do przeczytania o tym, jak integrować napędy VELUX® z wykorzystaniem modułów VNX

 Karta katalogowa

 Instrukcja montażu

Moduł spełnia wymagania normy  IEC 63044-3.

PRAWNE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jakiekolwiek zmiany w produktach VELUX® powodują utratę gwarancji producenta. Jesteś zobowiązany usunąć oznaczenie CE ze zmodyfikowanego produktu, gdyż przestaje ono obowiązywać. Usuwanie sensora deszczu stwarza ryzyko zalania. Projektowana instalacja ma być zabezpieczona przed nieoczekiwanym ruchem siłownika, zapewnić bezpieczeństwo przed uwięzieniem i spełnić inne wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VELUX®, io-homecontrol® są znakami towarowymi prawnie chronionymi i należą do odpowiednich właścicieli.