ALFA LAVAL VISCOCHIEF VCU160

Moduł sterujący Alfa Laval Vischochief VCU160 (Viscosity Control Unit) to główny element kontrolujący lepkość podawanego paliwa do silnika głównego statku.

Dostarczana do niego informacja z sensora odczytującego aktualną, chwilową lepkość paliwa jest przetwarzana i porównywana z wartością zadaną przez operatora. Moduł - zależnie od zaprogramowanych parametrów pracy - steruje pracą aktuatora regulującego ilością pary w systemie podgrzewania paliwa.

Oferujemy usługi związane z diagnozowaniem i naprawą modułów Alfa Laval Viscochief VCU160. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.