INTEGRACJA URZĄDZEŃ VELUX Z SYSTEMAMI INTELIGENTNEGO BUDOWNICTWA

Oceń wpis
(2 Głosów)

Integratorzy systemów inteligentnego budownictwa dość często stają przed problemem zintegrowania sterowania systemów okiennych firmy Velux z projektowaną instalacją. Produkty tej firmy umożliwiają pracę z mało popularnym systemem "io control". Opracowaliśmy grupę produktów rozwiązującą problemy integracji.

 CZYM JEST NASZE ROZWIĄZANIE?

Nasze rozwiązanie to gotowe moduły elektroniczne, którymi zastępuje się oryginalne, dostarczone przed producenta wraz z produktem.

JAK STERUJE SIĘ MODUŁAMI VNX?

Wszystkie moduły serii VNX posiadają złącze zasilające, do którego parą przewodów doprowadzone jest zasilanie 24V DC. O wyborze kierunku ruchu decyduje polaryzacja przyłożonego napięcia. Oznacza to, że odwracając bieguny zasilania (zamieniając plus z minusem) zmieniamy kierunek ruchu na przeciwny. Moduły wyposażone są w inteligentną elektronikę, która po wykryciu dotarcia siłownika do pozycji krańcowej automatycznie wyłącza napęd i przechodzi w stan spoczynku.

Przykładowy sposób realizacji pokazany jest na poniższym schemacie: 

 

JAK PODŁĄCZA SIĘ MODUŁY DO SYSTEMU KNX? SKĄD MOGĘ POBRAĆ PLIKI DO BAZY ETS?

Opracowane przez nas moduły wymagają do pracy jednej pary przewodów zasilających. Takie rozwiązanie podyktowane jest wieloma względami. Przede wszystkim, urządzenia podłączane bezpośrednio do magistrali KNX (lub innego, dowolnego systemu) muszą posiadać wbudowany chip, który zapewni implementację stosu komunikacyjnego. Chipy te nie należą do tanich i w sposób znaczący wpłynęłyby na końcową cenę modułu VNX. Dlatego rolę kontrolera sprzęgającego moduły VNX z systemami pełnią "shutter controllery", z których każdy jest w stanie obsłużyć wiele linii jednocześnie. Dodatkowo bardzo prosty sposób sterowania poprzez podłączenie zasilania, umożliwia realizację sterowania w nieograniczenie dowolny sposób - za pomocą naściennych przycisków, systemu alarmowego, etc.

 

JAKIE RODZAJE URZĄDZEŃ WSPIERAJĄ OFEROWANE MODUŁY?

  • siłownik okien KMG100
  • roleta SML100
  • siłownik KMG100K (do okien serii integra)

CO MI JEST POTRZEBNE DO URUCHOMIENIA INSTALACJI?

Przy projektowaniu instalacji należy określić jaki system okienny zostanie zainstalowany i w co będzie on wyposażony. Potrzebne będą:

  • moduły VNX odpowiedniego typu
  • odpowiednia ilość "shutter controllerów"
  • zasilacz 24V DC od odpowiedniej mocy

Pracujący moduł pobiera w trakcie rozruchu do max 0.65A. Mnożąc tę wielkość przez ilość modułów otrzymujemy maksymalny pobór prądu. Dla przykładu:

 IN= 0.65 [A] x 12 modułów = 7.8 [A]

Jeśli potrzebujemy obliczyć moc zasilacza obliczamy ją według wzoru:

IN x U = 7.8 [A] * 24 [V] = 187,2 [W]

 

JAKIE PRZEWODY SĄ ODPOWIEDNIE DO WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ?

Instalację elektryczną można wykonać przewodami o przekroju nie mniejszym niż 0.75mm2.

 

CZY W SIŁOWNIKACH OKIEN BĘDĄ DZIAŁAŁY CZUJNIKI DESZCZU?

 Ideą inteligentnego budynku jest rozproszenie funkcji pomiędzy dwie grupy urządzeń:

  • sensory, które odbierają informacje z otoczenia (przyciski, czujniki temperatury, ruchu, etc.)
  • aktuatory, które wykonują zadaną akcję zależnie od informacji przekazanej przez sensory

Moduły VNX pełnią funkcję jedynie wykonawczą (aktuatorów) i oryginalne czujniki deszczu nie będą z nimi współpracować, gdyż pozostawałyby poza kontrolą systemów budynku. Jeśli chcemy zabezpieczyć się przed deszczem - to najlepiej do projektu dołączyć stację pogodową KNX, która znacznie bardziej wzbogaci możliwości funkcji budynku.

PRZY INSTALACJI MODUŁU W NAPĘDZIE KMG100 ZAUWAŻYŁEM TASIEMKĘ Z DWOMA SENSORAMI. CZY NALEŻY JĄ PODŁĄCZAĆ?

Nie, nie ma takiej potrzeby. Jedyne, co należy przylutować to przewody od silniczka.

MODUŁ VNX-ADV RUSZA NA UŁAMEK SEKUNDY I SIĘ ZATRZYMUJE

Moduły serii VNX-ADV posiadają możliwość programowej konfiguracji granicznego momentu obrotowego, przy którym następuje wyłączenie napędu. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko uszkodzenia lamel rolety, gdyby ich zwijanie lub rozwijanie nie przebiegało w sposób prawidłowy. Wysyłane przez nas moduły programowane są domyślną wartością 1650 (w zakresie regulacji 0....3500) i jest to wartość pasująca do większości rozwiązań. Jednak - w przypadku dużych okien i rolet o dużej powierzchni wartość ta może wymagać zmiany. Do tego celu służy narzędzie VNX Setup Tool.