BŁĘDY FALOWNIKÓW DANFOSS SERII VLT

Obecnie produkowane, mikroprocesorowo sterowane falowniki posiadają rozbudowane mechanizmy autodiagnostyki. Systemy diagnostyczne:

 • dokonują sprawdzenia prawidłowej pracy podzespołów wewnątrz falownika,
 • w czasie rzeczywistym nadzorują parametry pracy (linii zasilających, konwertera, inwertera, hamulca, obciążenia), by zapewnić jego operację w bezpiecznym obszarze pracy.

W przypadku wadliwej pracy falownika bardzo często na panelu operatorskim falownika zgłaszany jest kod błędu, który wstępnie podpowiada o możliwych przyczynach wystąpionej usterki. W poniższej tabeli zestawione zostały kody błędów falowników Danfoss:

 

 • Danfoss VLT 4006 - 4072 VT (380-460V)
 • Danfoss VLT 4006 - 4032 VT (200-240V)
 • Danfoss VLT 4006 - 4072 VT (550-600V)
 • Danfoss VLT 5001 - 5062 (380-500V)
 • Danfoss VLT 5001 - 5027 (200-240V)
 • Danfoss VLT 5001 - 5062 (550-600V)
 • Danfoss VLT 6002 - 6072 (380-460V)
 • Danfoss VLT 6002 - 6032 (200-240V)
 • Danfoss VLT 6002 - 6072 (550-600V)
 • Danfoss VLT 8006 - 8072 AQUA (380-460V)
 • Danfoss VLT 8006 - 8032 AQUA (200-240V)
 • Danfoss VLT 8002 - 8072 AQUA (550-600V)
NR BŁĘDU OPIS Ostrzeżenie Alarm Wyłączenie awaryjne z blokadą
1 Za niskie napięcie 10V (10 VOLT LOW) TAK    
2 Błąd live zero (LIVE ZERO ERROR) TAK TAK  
3 Brak obciążenia (NO MOTOR) TAK    
4 Błąd zasilania / zanik fazy (MAINS PHASE LOSS) TAK TAK

TAK

5 Wysokie napięcie DC (DC LINK VOLTAGE HIGH) TAK    
6 Niskie napięcie DC (DC LINK VOLTAGE LOW) TAK    
7 Za wysokie napięcie DC (DC LINK OVERVOLT) TAK TAK  
8 Za niskie napięcie DC (DC LINK UNDERVOLT) TAK TAK  
9 Przeciążenie falownika (INVERTER TIME) TAK TAK  
10 Przeciążenie silnika (MOTOR TIME) TAK TAK  
11 Termistor silnika (MOTOR THERMISTOR) TAK TAK  
12  Prąd graniczny (CURRENT LIMIT) TAK TAK  
13 Za duży pobór prądu (OVERCURRENT)   TAK TAK
14 Błąd uziemienia (EARTH FAULT)   TAK TAK
15 Usterka trybu przełączania (SWITCH MODE FAULT)   TAK TAK
16 Zwarcie na obciążeniu (CORR. SHORT CIRCUIT)   TAK TAK
17 Brak komunikacji szeregowej (STD BUSTIMEOUT) TAK TAK  
18 Brak komunikacji fieldbus (HPFB TIMEOUT) TAK TAK  
19 Błądi EEPROM karty kontrolnej TAK    
20 Błąd EEPROM karty mocy TAK    
21 Auto-optymalizacja OK (AUTO MOTORADAPT OK)   TAK  
22 Auto-optymalizacja nieudana (AMA FAULT)   TAK  
23 Test hamulca nieudany (BRAKE TEST FAILED) TAK    
25 Zwarcie rezystora hamującego (BRAKE RESISTOR FAULT) TAK    
26 Moc rezystora hamującego 100% (BRAKE POWER 100%) TAK TAK  
27 Zwarcie tranzystora hamującego (BRAKE IGBT FAULT) TAK    
29 Za wysoka temperatura radiatora chłodzącego (HEAT SINK OVERTEMP)   TAK  
30 Brak fazy U silnika (MISSING MOT. PHASE U)   TAK  
31 Brak fazy V silnika (MISSING MOT. PHASE V)   TAK  
32 Brak fazy W silnika (MISSING MOT. PHASE W)   TAK  
33 Błąd szybkiego rozładowania (QUICK DISCHARGE FAIL)   TAK TAK
34 Błąd komunikacji fieldbus HPFB (HPFB COMM. FAULT) TAK TAK  
35 Częstotliwość lub obroty poza zakresem (OUT FREQ RNG/ROT LIM) TAK    
36 Błąd linii zasilającej (MAINS FAILURE) TAK TAK  
37 Błąd sterowania inwertera (GATE DRIVE FAULT)   TAK TAK
39 Sprawdź parametry 104 i 106 (CHECK P.104 & P.106) TAK    
40 Sprawdź parametry 103 i 105 (CHECK P.103 & P.106) TAK    
41 Silnik za duży (MOTOR TOO BIG) TAK    
42 Silnik za mały (MOTOR TOO SMALL) TAK    
43 Uszkodzony hamulec (BRAKE FAULT)   TAK TAK
60 Zatrzymanie bezpieczeństwa przez zewnętrzne obwody(EXTERNAL FAULT)   TAK TAK
61 Częstotliwość wyjściowa za niska (FOUT<FLOW) TAK    
62 Częstotliwość za wysoka (FOUT>FHIGH) TAK    
63 Prąd wyjściowy za niski (IMOTOR<ILOW) TAK TAK  
64 Prąd wyjściowy za wyski (IMOTOR>IHIGH) TAK    
65 Sygnał zwrotny za niski (FEEDBACK<FDB LOW) TAK    
66 Sygnał zwrotny za wysoki (FEEDBACK>FDB HIGH) TAK    
67 Odniesienie za niskie (REF.<REF.LOW) TAK    
68 Odniesienie za wysokie (REF.>REF.HIGH) TAK    
69 Błąd różniczki temperatury (TEMP. AUTO DERATE) TAK    
99 Alarm nieznany (UNKNOWN ALARM)    TAK TAK