MODUŁ VNX-ADV ZGODNY Z NAPĘDEM ROLETY VELUX® SML100

Moduł VNX-ADV, zgodny z napędem rolety zewnętrznej VELUX® SML100, umożliwia proste podłączenie napędu do  systemów inteligentnego budynku (np.  KNX , LCN, LOXONE, MODBUS).

Sterowanie opracowanym przez nas modułem jest bardzo proste i odbywa się za pomocą jednej pary przewodów. Zależnie od przyłożonej polaryzacji zasilania moduł VNX-ADV opuszcza lub podnosi roletę. Ruch napędu jest cały czas nadzorowany przez moduł, który po wykryciu pozycji krańcowej automatycznie wyłącza napęd.

Moduły te posiadają możliwość bardzo precyzyjnej konfiguracji górnej granicy momentu obrotowego, przy której następuje wyłączenie napędu (przeciążenie lub po osiągnięciu pozycji krańcowej), w zakresie od 0 do 3500. Wstępnie moduły programowane są wartością domyślną 1650, która sprawdza się w większości przypadków. Podczas instalacji modułu, istnieje możliwość wprowadzenie własnych nastaw, odrębnie dla ruchu w górę i w dół. Programowanie nastaw wykonywane jest za pośrednictwem urządzenia VNX Setup Tool łączącego się z wbudowanym w moduł terminalem, co umożliwia uzyskanie natychmiastowej, powtarzalnej konfiguracji między modułami na etapie ich instalacji.

Kliknij tutaj, by przejść na stronę sklepu online.

Jeśli jesteś zainteresowany działaniem modułu, zapraszamy do przeczytania o tym, jak integrować napędy VELUX® z wykorzystaniem modułów VNX

Karta produktu

Instrukcja instalacji

Moduł spełnia wymagania normy  IEC 63044-3.

PRAWNE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jakiekolwiek zmiany w produktach VELUX® powodują utratę gwarancji producenta. Jesteś zobowiązany usunąć oznaczenie CE ze zmodyfikowanego produktu, gdyż przestaje ono obowiązywać. Projektowana instalacja ma być zabezpieczona przed nieoczekiwanym ruchem siłownika, zapewnić bezpieczeństwo przed uwięzieniem i spełnić inne wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VELUX®, io-homecontrol® są znakami towarowymi prawnie chronionymi i należą do odpowiednich właścicieli.